Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘oriental’

Întrebare: Ce este acupunctura?

Răspuns: Acupunctura este o practică foarte veche, bazată pe filosofia daoistă. Se încearcă acţionarea asupra energiei corpului prin intermediul unor ace metalice înfipte în anumite puncte situate pe „meridianele energetice” ale pielii.

Întrebare: Există meridiane energetice?

Răspuns: La nivelul pielii există traiecte filiforme cu conductivitate electrică mai mare faţă de zonele învecinate. Ele pot fi puse în evidenţă prin aparate foarte fine care măsoară rezistenţa electrică. Totuşi, ele nu sunt „meridiane energetice” în sensul acupuncturii clasice, deoarece, în concepţia chineză, prin „meridiane” circulă o energie specială (Wei qi), neidentificată ştiinţific.

 Întrebare: Descoperirea meridianelor energetice a fost realizată prin metode paranormale?

Răspuns: Da. „Meridianele de-a lungul cărora circulă energia au fost descoperite de către persoane ce au avut capacitatea de vizualizare în interiorul corpului, deci şi a meridianelor dispuse de-a lungul său. Există însemnări referitoare la ilustrul medic Bian Que (presupusul autor al lucrării NanJing – Probleme medicale). Despre el se spunea că avea capacitatea de „a vedea organele interne prin pielea intactă” .

Întrebare: Având în vedere că meridianele există, se poate spune că acupunctura este o metodă bună, acceptabilă în sens ortodox?

Răspuns: Deşi există un echivalent bioelectric al meridianelor, acupunctura nu este acceptabilă în Ortodoxie. Acupunctura nu este o simplă practică medicală, ci este o componentă a unui sistem filosofic extrem-oriental, incompatibil cu Ortodoxia.

 Întrebare: Există medici crestini ortodocsi care practică acupunctura. Ei afirmă că au separat practica medicală de partea filosofică. Este posibilă această separare?

Răspuns: Există şi medici „creştini ortodocşi” care practică avortul şi recomandă contracepţia. Din faptul că un medic botezat ortodox practică o anumită metodă medicală nu rezultă că acea metodă este compatibilă cu Ortodoxia.

În ceea ce priveşte acupunctura, ea nu poate fi separată de doctrina filosofică daoistă. Există şi specialişti în acupunctură care recunosc cu sinceritate: „Acupunctura este una dintre cele mai vechi şi mai utilizate proceduri medicale din lume. Ea face parte din Medicina Traditională Chineză, care este un sistem coerent de teorii (explicaţii) şi practici (tehnici concrete), vechi de mii de ani” ; „Medicina Tradiţională Chineză (MTC) are o filozofie şi simbolistică proprie” .

În acupunctură, totul este gândit în termeni de Yin şi Yang. Pe doctrina Yin-Yang se bazează toate componentele acupuncturii: anatomia energetică, fiziologia energetică, diagnosticul energetic şi metoda acţionării acelor.

Anatomia energetică descrie „organe Yin” şi „organe Yang”. Fiziologia energetică descrie circulaţia energiei (qi) în „meridianele Yin” şi „meridianele Yang”. Diagnosticul energetic evidenţiază „excesul de Yin”, „deficitul de Yin”, „excesul de Yang” şi „deficitul de Yang”. Acţionarea acelor se realizează în sensul echilibrării Yin-Yang.”

Yang este simbol pentru: masculin, lumină, căldură, mişcare, viaţă. Yin este simbol pentru: feminin, întuneric, frig, repaus, moarte. Se consideră că Yang şi Yin sunt inseparabile şi la fel de puternice. Yin şi Yang se generează reciproc. Simbolul YinYang exprimă grafic această echivalenţă.

Yin (reprezentat prin negru)şi Yang (reprezentat prin alb) se generează reciproc şi sunt nedespărţite. In centrul zonei Yang se află un disc Yin, iar în centrul zonei Yin se află un disc Yang.

Doctrina Yin-Yang este incompatibilă cu Ortodoxia. În daoism, Yin (lumina) si Yang (întunericul) se generează reciproc şi sunt nedespărţite. In centrul zonei Yin se află un disc Yang, iar în centrul zonei Yang se află un disc Yin, ceea ce înseamnă că în centrul întunericului se află lumină, iar în centrul luminii se află întuneric.

Această concepţie intră în contradicţie cu Ortodoxia. Creştinii ortodocşi cunosc faptul că, la facerea lumii, „pământul era nevăzut si netocmit si întuneric era deasupra adâncului; şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei. Şi a zis Dumnezeu: să se facă lumină şi s-a făcut lumină”.« Lumina este creată de Dumnezeu, nu este generată de întuneric. In sens duhovnicesc: „A grăit lor Iisus, zicând : Eu sunt Lumina lumii; cel ce urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vietii”.» Iar Sfântul Apostol Pavel spune: „Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Si ce învoire este între Hristos si Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?”

 Întrebare: Acupunctura mai cuprinde şi alte elemente din doctrina daoistă?

Răspuns: Da. Acupunctura se bazează pe doctrina celor cinci elemente: foc, pământ, metal, apă, lemn. Ea nu se poate separa de această doctrină, deoarece, în anatomia energetică, organele sunt puse în legătură cu cele cinci elemente, iar fiziologia energetică se bazează pe „ciclul creaţiei” şi „ciclul distrugerii” acestor cinci elemente.
De exemplu, metalul este mama apei, iar apa este mama lemnului; însă metalul domină lemnul; de aceea, plămânul este mama rinichiului, iar rinichiul este mama ficatului, însă plămânul domină ficatul. Partea medicală nu poate fi separată de cea filosofică.

De asemenea, denumirile punctelor de acupunctură sunt legate de doctrinele extrem-orientale. Astfel, există punctele: Depozit Ceresc (Tian Fu, P.3), Marele Abis (Tai Yuan, P.9), Prăpastia Cerească (Tian Xi, SP.18), Calea Spiritului (Ling Dao, 1.4), Poarta Spiritului (Shen Men, 1.7), Valea Yin (Yin Gu, R. 10), Sigiliul Spiritului (Shen Feng, R.23), Unitatea Supremă (Tai Yi, S.23), Adunarea Cerească (Tian Zong, 15.11)/ Fereastra Cerului (Tian Chuang, 15.16)/ Conexiunea Cerească (Tong Tian, V.7), Stâlpul Cerului (Tian Zhu, V.1O), Uniunea Yang (He Yang, V.SS)/ Poarta Metalului (Jin Men, V.63).

 Întrebare: Acupunctura are legătură cu doctrina extrem-orientală a celor şapte învelişuri energetice?

Răspuns: Da. Acupunctura face parte dintr-un sistem filosofic mai extins care conţine şi doctrina celor şapte învelişuri energetice. Asupra acestor „câmpuri energetice” se acţionează prin acupunctură, yoga, bioenergoterapie, reiki.

Întrebare: Ce orientare spirituală au cei care practică acupunctura?

Răspuns: Cei mai mulţi sunt fascinaţi de doctrinele şi practicile din China antică. Unii practică meditaţia după sisteme extrem-orientale. Cei care se consideră ortodocşi nu cunosc în profunzime Dogmatica Ortodoxă; de aceea nu îşi dau seama că principiile acupuncturii sunt în contradicţie cu învăţătura ortodoxă.

Unii dintre ei practică şi alte metode contrare Ortodoxiei: homeopatia, planificarea familială cu contraceptive, etc.

Reclame

Read Full Post »