Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Picaturi de întelepciune’ Category

„Tot omul a ieşit gol din pântecele maicii sale şi gol se va întoarce în pământ. Nimic din ostenelile sale nu va lua în mână atunci când va merge spre mormânt”.  – Eclesiastul

„Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune” . – Solomon

„Să nu ridici o greutate mai presus de puterile tale”. – Înţelepciunea lui Sirah

„Nu este este nimic ascuns, care să nu se dea pc fată şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu vină la arătare”.  – Le.8,17

Cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu?” – I loan 3,17

„Prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu”.  – F. Ap.14,22

„Unde se află Duhul lui Dumnezeu, acolo este şi libertatea”. -Apostolul Pavel

„Cel care are toate darurile lui Dumnezeu, iar dragoste nu are, nimic nu-i foloseşte”. – Apostolul Pavel

„Celor care Îl iubesc pe Dumnezeu toate li se lucrează spre bine”. -Apostolul Pavel

„Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine”. – Apostolul Pavel

„Dumnezeule. milostiv fii mie, păcătosului”. – Vameşul

Reclame

Read Full Post »

„Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi”.    (Iisus Hristos)” In. 8, 32

„Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.    (Iisus Hristos) In. 13. 35

„Mai bine este a locui în pustie decât cu femeia limbută şi certăreaţă”.

„Sfânta Scriptură”

„Cel care îşi înmulteşte cunoştinţele, îşi înmulţeşte şi mâhnirile”

Biblia

„Nu este de ajuns să ne depărtăm de rău, ci trebuie să facem şi binele.”

David

Read Full Post »